กองช่าง

นายวิเชียร อรรถพร
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นายสิหนาท นิตยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายสุชาติ แสงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap