กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวัดประดู่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มหกรรมเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด To be Number one” รวมประกวดร้องเพลง ในวันที่ 24 ตุลาคม 2363 ณ วัดสมหวังวนาราม ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 ตุลาคม 2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวัดประดู่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มหกรรมเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด To be Number one” รวมประกวดร้องเพลง ในวันที่ 24 ตุลาคม 2363 ณ วัดสมหวังวนาราม
               ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 ตุลาคม 2563 ณ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวัดประดู่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก

Share via
Copy link
Powered by Social Snap