การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเภทโดดเด่น ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยได้รับเกียรติจากท่านศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ,นายสราวุธ สาวสิทธื์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประเมินดังกล่าวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีสุนทร อาคารเดชรัตนสังข์ เทศบาลตำบลวัดประดู่”ประดู่รวมเป็นหนึ่ง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap