การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลวัดประดู่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

โดยมีนายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีประดู่ เทศบาลตำบลวัดประดู่”ประดู่รวมเป็นหนึ่ง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap