ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวความคิดและเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 420 กับทางหลวงหมายเลข 401 (แยกท่ากูบ) และจุดตัดถนนเทศบาล(แยกตาปาน) ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวความคิดและเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 420 กับทางหลวงหมายเลข 401 (แยกท่ากูบ) และจุดตัดถนนเทศบาล(แยกตาปาน) ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
-กลุ่มที่ 1 พื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เวลา 09.00-12.00 น. (ภาคเช้า)
-กลุ่มที่ 2 พื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และพื้นที่เทศบาลตำบลวัดประดู่ เวลา 13.00 – 16.00 น. (ภาคบ่าย)
ณ ห้องประชุมอาคารเดชรัตนสังข์ เทศบาลตำบลวัดประดู่ จ.สุราษฎร์ธานี
คลิกเพื่อโหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap