ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลวัดประดู่ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ถนนทางหลวงแผนดิน 401 (สุราษฏร์ – พุนพิน) อย่างยั่งยืน

ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลวัดประดู่ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ถนนทางหลวงแผนดิน 401 (สุราษฏร์ – พุนพิน) อย่างยั่งยืน ในวันจันทร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเดชรัตนสังข์ เทศบาลตำบลวัดประดู่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap