ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ : นายวรภรณ์ คงอุดหนุน 
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่
โทรศัพท์ : 077-200175 ต่อ 810
โทรศัพท์มือถือ : 081-8951777
สถานที่ทำงาน : เทศบาลตำบลวัดประดู่

 

ชื่อ : นายไพศาล  ปราบสุวรรณ 
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่
โทรศัพท์มือถือ : 089-2876786
สถานที่ทำงาน : เทศบาลตำบลวัดประดู่

 

ชื่อ : นายไพโรจน์  แซ่โล้ว  
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่
โทรศัพท์มือถือ : 081-8938576
สถานที่ทำงาน : เทศบาลตำบลวัดประดู่

 

ชื่อ : นางพิไลพร  ทวิชสังข์ 
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์มือถือ : 089-8715101
สถานที่ทำงาน : เทศบาลตำบลวัดประดู่

 

ชื่อ : นางจงจิตต์  พริกแก้ว 
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์มือถือ : 098-0161424
สถานที่ทำงาน : เทศบาลตำบลวัดประดู่

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap