คณะผู้บริหาร

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน
นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่
081-8951777
นายไพศาล ปราบสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
089-2876786
นายไพโรจน์ แซ่โล้ว
รองนายกเทศมนตรี
081-8938576
นางจงจิตต์ พริกแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
098-0161424
นางพิไลพร ทวิชสังข์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
089-8715101

Share via
Copy link
Powered by Social Snap