คณะผู้บริหาร

นายจารึก เพ็ชรคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่
077-2008559 ต่อ 518
ไม่มีตามประกาศ คสช ที่ 85/2557
รองนายกเทศมนตรี
ไม่มีตามประกาศ คสช ที่ 85/2557
รองนายกเทศมนตรี
ไม่มีตามประกาศ คสช ที่ 85/2557
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ไม่มีตามประกาศ คสช ที่ 85/2557
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Share via
Copy link
Powered by Social Snap