จดหมายข่าวเทศบาลตำบลวัดประดู่

23 ธันวาคม 2563
นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่ มอบหมายให้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนพม่าวัดสมหวัง ซึ่งตั้ง
อยู่ในวัดสมหวังวนาราม เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น อนุบาล – มัธยม 4 ให้แก่เยาวชนพม่า
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวัดประดู่ได้พูดคุยให้ความรู้ เเนะนำวิธีกป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในขณะนี้ได้เกินการระบาด“ระบาดระลอกใหม่”(Newly Emerging) เป็นการ
ติดเชื้อใหม่จากอีกกลุ่ม (แรงงานต่างด้าว) ไม่ได้เชื่อมโยงกับการระบาดในระลอกแรก (สนามมวย/ผับที่ทองหล่อ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap