จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการเเข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -10.0 น.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการเเข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมแข่งขัน เทศบาลตำบลวัดประดู่จึงขอความร่วมมือ
ให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณเส้นทางถนนหมายเลข 401
ตั้งแต่ สะพานท่ากูบ- บริษัททักษิณปาล์ม ควบคุมสัตว์เลี้ยงของท่านไม่ให้เข้าในเส้นทางดังกล่าว
ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -10.0 น.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap