จัดกิจกรรมอำลาและมอบช่อดอกไม้เป็นที่ระลึกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ เป็นการสร้างความประทับใจและความผูกพันธ์ที่มีให้กับองค์กร

นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดกิจกรรมอำลาและมอบช่อดอกไม้เป็นที่ระลึกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ เป็นการสร้างความประทับใจและความผูกพันธ์ที่มีให้กับองค์กร ในวัน ที่ 28 มกราคม 2564 ณ อาคารเดชรัตน์สังข์

Share via
Copy link
Powered by Social Snap