จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 มีนาคม 2563

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 มีนาคม 2563

               วันที่ 4 มีนาคม 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ะานี เชิญนักข่าว Surat Live New จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลวัดประดู่ ซึ่งกลุ่มพัฒนาสตรี ได้ของบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ประสบผลสำเร็จในการทำกระเป๋าและผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ นำไปต่อยอดจัดตั้งกลุ่ม เพื่อประกอบอาชีพ และนำไปเป็นตัวอย่างให้กองทุนอื่นๆต่อไป โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ะานีและเทศบาลตำบลวัดประดู่ ทำการถ่ายทำ ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share via
Copy link
Powered by Social Snap