ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัส covid-19 ณ สถานีเดินรถจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 มกราคม 2564
นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและรักษาความสงบ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัส covid-19 ณ สถานีเดินรถจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ สถานีเดินรถจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share via
Copy link
Powered by Social Snap