ทต.วัดประดู่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.เทพาลัย จ.นครราชสีมา 3 มีนาคม 2563

ทต.วัดประดู่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.เทพาลัย จ.นครราชสีมา
3 มีนาคม 2563

               วันที่  3  มีนาคม 2563 นางสุดาทิพย์  มโนวราวุฒิ คณะหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชนบ้านตลาดกล้วย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยมีนายจินดา  หิรัญรัตนธรรม ประธานชุมชนบ้านตลาดและคณะกรรมการชุมชนบ้านตลาดกล้วย บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ  อาคารเดชรัตนสังข์ เทศบาลตำบลวัดประดู่ 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap