ทต.วัดประดู่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก จังหวัดปราจีนบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2563

ทต.วัดประดู่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก จังหวัดปราจีนบุรี
26 กุมภาพันธ์ 2563

               วันที่ 26  กุมภาพันธ์  2563 เทศบาลตำบลวัดประดู่ คณะกรรมการชุมชนบ้านตลาดกล้วยและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวัดปะดู่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง  ”  การบริหารจัดการขยะ ( Zero Wates ) “ โดยมีนายจินดา  หิรัญรัตนธรรม ประธานชุมชนบ้านตลาดกล้วย หมู่ที่ 2  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำหน้าบรรยายและตอบข้อซักถาม และมีนายจารึก  เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ และคณะให้การต้อนรับ ร่วมพบปะพูดคุย ณ อาคารเดชรัตนสังข์ เทศบาลตำบลวัดประดู่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap