นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรม 25 กุมภาพันธ์ 2563

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรม
25 กุมภาพันธ์ 2563

               เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2563  นักศึกษาสาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมระบายสีล้อยางเพื่อนำไปประดับตกแต่งสถานที่ บริเวณชุมชนบ้านคลองใหม่ – พรุบางพระ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานี โดยมีนายจารึก  เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีตำบลวัดประดู่ นางสุดาทิพย์ มโนวราวุฒิ รองปลัดเทศบาล นายศักชัย ชัยกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง แสสมาชิกสภาเทศบาล และนางสายสุนีย์ วิชัยกุล ประธานชุมชนบ้านคลองใหม่ – พรุบางพระให้การต้อนรับ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap