นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้มอบหมายกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่

#พร้อมทุกภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตชาวตำบลวัดประดู่นายวรภรณ์ คงอุดหนุนนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ได้มอบหมายกองช่างลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่โดยประสานกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่เพื่อลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย🙏“ประดู่รวมเป็นหนึ่ง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”#กองช่างเทศบาลตำบลวัดประดู่#เทศบาลตำบลวัดประดู่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap