บทความสั้นโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ผ่านสื่อออนไลน์ของเทศบาลตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

              บทความสั้นโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ผ่านสื่อออนไลน์ของเทศบาลตำบลวัดประดู่
ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
เรื่อง หมาๆ ก็ทำผิดกฎหมายได้นะ
น้องหมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราไม่อาจจะควบคุมจิตใจและการกระทำของเขาได้ หลายครั้งที่น้องหมาสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัว แต่ผู้เป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขา ในบางครั้งนำมาซึ่งความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาทมากมายระหว่างผู้คนจนต้องสู้คดีกันตามกฎหมาย เรามาดูตัวอย่างการกระของน้องหมาว่าอย่างไรถือว่าผิดกฎหมายได้บ้าง เพื่อที่เราจะได้ฝึกน้องหมาและหาทางป้องกันเหตุการณ์ได้
1. น้องหมาถ่ายอุจจาระในที่ทางสาธารณะหรือที่ของบุคคลอื่น เจ้าของต้องเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย หากเจ้าของปล่อยปละละเลยจะผิดมาตรา 14(2) พระราชบัญญัติเรียกว่า พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง. พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
2. น้องหมาเห่าส่งเสียงดังก่อความรำคาญรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อื่น เจ้าของสุนัขผิดมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ฉะนั้นเจ้าของสุนัขควรฝึกสุนัขไม่ให้เห่าพร่ำเพรื่อ หรือใส่ที่ครอบปากไว้
3. น้องหมาออกไปกัดคนหรือสัตว์เลี้ยงของคนอื่น สร้างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินผู้อื่น เจ้าของสุนัขต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย และยังผิดมาตรา 377 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าของสุนัขจึงควรหมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของรั้วและอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันสุนัขออกจากบริเวณเลี้ยง หรือหากพาสุนัขออกไปข้างนอกเจ้าของจะต้องใส่ตะกร้อปากและมีสายจูงที่แข็งแรงเพียงพอ
4. น้องหมาวิ่งตัดหน้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนท้องถนน อย่างกระชั้นชิด สร้างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินผู้อื่น เจ้าของสุนัขต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย และยังผิดมาตรา 111 ประกอบ มาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท เจ้าของสุนัขจึงควรหมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของรั้วและอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันสุนัขออกจากบริเวณเลี้ยง หรือหากพาสุนัขออกไปข้างนอกเจ้าของจะต้องใส่ตะกร้อปากและมีสายจูงที่แข็งแรงเพียงพอ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap