ประกาศเทศบาลตำบลวัดประดู่ เรื่อง การใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์และบัตร

              ประกาศเทศบาลตำบลวัดประดู่ เรื่อง การใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์และบัตร
— ด้วยเทศบาลตำบลวัดประดู่ ได้รับอนุญาติให้ย้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวัดประดู่ จากที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาให้บริการ
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีื ซึ่งจะเปิดให้บริการในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

Share via
Copy link
Powered by Social Snap