ประมวลภาพการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ท่าน้ำวัดสมหวังวนาราม 13 พฤศจิกายน 2562

ประมวลภาพการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ท่าน้ำวัดสมหวังวนาราม
13 พฤศจิกายน 2562

              เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  พล.ต.ต.ฐากูร  เนตรพุกกณะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ของเทศบาลตำบลวัดประดู่ ร่วมกับวัดสมหวังวนาราม เพื่อบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่ดีภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม  ลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทย เพื่อให้ความเคารพ และขอบคุณแม่น้ำลำคลอง รวมทั้งเป็นการขอขมาพระแม่คงคา  บางคนก็เชื่อว่าลอยกระทงเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์  โดยภายในมีการแสดงบนเวที การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทง   ณ  บริเวณท่าน้ำวัดสมหวังวนาราม โดยมีประชาชนไปร่วมงานลอยกระทงในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

Share via
Copy link
Powered by Social Snap