ประมวลภาพกิจกรรมถวายพุ่มผ้าป่าและตักบาตรเทโวโรหณะ 15 ตุลาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมถวายพุ่มผ้าป่าและตักบาตรเทโวโรหณะ
15 ตุลาคม 2562

               เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลวัดประดู่จัดกิจกรรมถวายพุ่มผ้าป่าและตักบาตรเทโวโรหณะ ณ บริเวณสถานีเดินรถสุราษฎร์ธานี(บขส.) หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share via
Copy link
Powered by Social Snap