#ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ประจำปี ๒๕๖๕

“ทุ่งสงสวรรค์บนดิน วิชาการ” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช”พัฒนาคน พัฒนาชาติ พัฒนาวัดประดู่”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap