ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 25 พฤศจิกายน 2562

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
25 พฤศจิกายน 2562

                เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562 โดยจัดขึ้น ณ  อาคารศุนย์กลางการประชุมสัมนาถาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกเหล่ากาชาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share via
Copy link
Powered by Social Snap