ฝ่ายการโยธา

นายสุชาติ แสงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

088 - 7650517
นายสุทธิรัตน์ ศรีบุรุษ
นายช่างโยธาอาวุโส
088 - 7530415
นายปฏิยุทธ พงษ์ศักดิ์ไกรศรี
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
084 - 1927621
นายรชพล อุ่นกำเนิด
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
089 - 6758053
นายเชิดวงศ์ ชูช่วย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
086 - 9471748

Share via
Copy link
Powered by Social Snap