ฝ่ายการโยธา

นายสุชาติ แสงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายสุทธิรัตน์ ศรีบุรุษ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายปฏิยุทธ พงษ์ศักดิ์ไกรศรี
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายรัชพล รักรื่น
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายเชิดวงศ์ ชูช่วย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap