ฝ่ายธุรการ

นางสาวสมจิต สุปันตี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาว รจเรศ ปานเนื่อง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
-
เจ้าพนักงานธุรการ
-
งานสารบัญ
Untitled
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap