ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายวิทยา กวั้งซ้วน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

-
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวมลลิกา ศศานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap