ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

พันจ่าเอกขวัญพนา พัฒสังวาล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายปณต พงษ์ศักดิ์ไกรศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
จ่าสิบเอกศรชัย อุ่นสอน
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap