พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 28 ธันวาคม 2562

พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
28 ธันวาคม 2562

               เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายบรรเจิด  สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ร่วมปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัดให้มีโครงการ ”  ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ” กำหนดให้มีจุดตรวจหลักของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการจุดพักรถ แนะนำเส้นทาง บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน   สร้างความอบอุ่นใจและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม  2562 – 2 มกราคม 2563 ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ ถนนสาย 420 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap