รับ​สมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 วัดประดู่ (เสงี่ยม พัฒนมาก) และโรงเรียนเทศบาล2 บ้านบางชุมโถ ประจำปีการศึกษา​ 2564​

รับ​สมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 วัดประดู่ (เสงี่ยม พัฒนมาก) และโรงเรียนเทศบาล2 บ้านบางชุมโถ ประจำปีการศึกษา​ 2564​
✴️โรงเรียนเทศบาล1 วัดประดู่ (เสงี่ยม พัฒนมาก)
—- รับสมัครนักเรียนในระดับชั้น
>>ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (เกิดระหว่าง 16 พ.ค. 60-15 พ.ค. 61)
>>ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เกิดระหว่าง 16 พ.ค. 57-15 พ.ค. 58)
—- ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
—-สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเทศบาล1 วัดประดู่ (เสงี่ยม พัฒนมาก) หรือโทร 077-310458 , 088-7914553
📄ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap