รางวัลชนะเลิศ ๕ ส

เทศบาลตำบลวัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี มีมาตรฐานในการบริการสาธารณะ ๕ ส
ประจำปี 2551  ประเภท เทศบาลตำบล
ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

Share via
Copy link
Powered by Social Snap