รางวัล อปท. ด้านวัฒนธรรมดีเด่น

 เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษร์ธานี
       ได้รับรางวัล อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม
ประจำปี 2552

Share via
Copy link
Powered by Social Snap