รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การดำเนินการด้านการบรรจุแต่งตั้ง

 การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร

 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

Share via
Copy link
Powered by Social Snap