เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลวัดประดู่จะเข้าสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้างในหมู่ที่ 1-10 ตำบลวัดประดู่

ประกาศเทศบาลตำบลวัดประดู่
เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เทศบาลตำบลวัดประดู่จะเข้าสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้างในหมู่ที่ 1-10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap