รู้จักนายก

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน  
นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564


Share via
Copy link
Powered by Social Snap