ร่วมพบปะผู้ปกครองและมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา และมอบเงินค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาร่วมพบปะผู้ปกครองและมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาและมอบเงินค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียนในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวัดประดู่ – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดประดู่ (สุนทรนิวาส)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดประดู่ (บ้านสมหวัง)”พัฒนาคน พัฒนาชาติ พัฒนาวัดประดู่”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap