ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขจัดสิ่งปนเปื้อน ด้วยการฉีดล้างพื้นที่และผสมสารฆ่าเชื้อโรค ฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนบนพื้นดินภายในตลาดนัด บขส.

7 มกราคม 2564
นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและรักษาความสงบ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขจัดสิ่งปนเปื้อน ด้วยการฉีดล้างพื้นที่และผสมสารฆ่าเชื้อโรค ฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนบนพื้นดินภายในตลาดนัด บขส. ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 สร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด

Share via
Copy link
Powered by Social Snap