วัดบ้านใหม่พัฒนา

วัดบ้านใหม่พัฒนา

ประวัติความเป็นมา
      เมื่อประมาณ  ปี พ.ศ. 2318  บ้านใหม่พัฒนาเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในชนบท  ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนพุทธ  มีอาชีพปลูกหัวเผือก  ปลูกหัวมัน (มันสำปะหลัง)  และอาชีพหลักอีกอย่างคือ  อาชีพตัดไม้เนื่องจากเป็นป่าไม้ที่มีไม้ใหญ่เป็นจำนวนมาก  โดยการตัดไม้เป็นต้น ๆ ไม่ได้แปรรูปเป็นไม้แผ่น  ชาวบ้านเรียกว่า

Share via
Copy link
Powered by Social Snap