วัดสมหวังวนาราม

วัดสมหวังวนาราม

ประวัติความเป็นมา
    วัดสมหวังวนาราม  เป็นวัดสร้างใหม่ที่มีอายุประมาณ 50 ปี  โดยเริ่มแรกชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคที่ดินสร้างเป็นที่พำนักสงฆ์และไปนิมนต์  หลวงพ่ออ้วน  ถิรปัญโญ (พระถัน)  จากจังหวัดนครปฐมมาเป็นผู้ดูแล  ท่านได้เป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไป  เพราะเป็นพระหมอเก่งทางรักษาโรคต่าง ๆ เช่น ผีเข้า  ถูกคุณไสย  ต่อมาท่านได้มรณภาพ ในปี พ.ศ. 2514  ทำให้ที่พักสงฆ์แห่งนี้มีพระจำพรรษาบ้าง  ไม่มีบ้าง  เนื่องจากความเป็นอยู่ลำบาก  ทั้งอาหารการกินและการสัญจร
    กระทั่งปี พ.ศ. 2524  พระครูโพธิวรสาร  หรือหลวงพ่อประมวล  โพธิวโร  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  ได้เดินธุดงค์ผ่านมา  ชาวบ้านเห็นวัตรปฏิบัติแล้วเกิดเสื่อมใสศรัทธา  จึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษา  และได้ร่วมกันบูรณะพัฒนาจนเป็นสำนักสงฆ์  ก่อนจะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัตถุถูกต้องตามกฎหมาย  ในปี พ.ศ. 2524  หลังจากนั้นท่านได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ  จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ  กลายเป็นวัดที่กลมกลืนกับธรรมชาติ  ร่มรื่น  เย็นใจ  มีระเบียบสวยงาม  น่าท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
     วัดสมหวังวนาราม  มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้  3  แห่ง  คือ 1. ศาลพ่อเฒ่าศักดิ์สิทธิ์อภินิหาร (หลวงปู่จ้อย)  2. วิหารหลวงพ่ออ้วน  อดีตเจ้าอาวาสวัด  และ 3. ศาลพ่อตาขุนทะเล (จระเข้)  ซึ่งตามประวัติกล่าวว่าเป็นผู้ที่ร่ำเรียนวิชาอาคมมามากจนกลายร่างเป็นจระเข้ได้  ใครที่ไปกราบไหว้บนบานมักประสบผลสำเร็จ  โดยเฉพาะในเรื่องของหาย  โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพียงออกชื่อ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap