สำนักปลัด

นายยงยุทธ โชติพิรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

098 - 9949698
นายศักดิ์ชัย ชัยกิจ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

089 - 4638590
น.ส.ศิริรักษ์ ทักษิณากุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

096 - 9793924
พันจ่าเอกขวัญพนา พัฒสังวาล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

084 - 0806264
นางสาวสมจิต สุปันตี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

095 - 0377662

Share via
Copy link
Powered by Social Snap