หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน

ฉุกเฉิน ดับเพลิง เทศบาลตำบลวัดประดู่ เบอร์ 077 200 500 หรือ 199

กู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลตำบลวัดประดู่ 077 409 016

ติดต่อเทศบาลตำบลวัดประดู่กด 077 200 175 กดเบอร์ภายใน

ศูนย์ One Stop Service กด 0
สำนักปลัด กด 1
กองคลัง กด 2
กองช่าง กด 3
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กด 4
กองการศึกษา กด 5

สอบถามเกี่ยวกับ ภาษีและทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง ต่อ 231, 232

สอบถามเกี่ยวกับ การขออนุญาติก่อสร้าง และงานกองช่าง ต่อ 313

สอบถามเกี่ยวกับ งานทะเบียนราษฎร์ ต่อ 121

สอบถามเกี่ยวกับ เบี้ยสวัสดิการต่างๆ ต่อ 123

Share via
Copy link
Powered by Social Snap