เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลวัดประดู่

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวัดประดู่ – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดประดู่ (สุนทรนิวาส)- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดประดู่ (บ้านสมหวัง)ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ “พัฒนาคน พัฒนาชาติ พัฒนาวัดประดู่”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap