เทศบาลตำบลวัดประดู่จึงจัดโครงการ “ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน”

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากต่างใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ เทศบาลตำบลวัดประดู่จึงจัดโครงการ “ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน” ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด โดยจัดให้มีจุดพักรถ บริการเครื่องดื่ม และจุดผักผ่อนในระหว่างการเดินทางขึ้น รวมถึงการให้ข้อมูล ในการสอบถามเส้นทางของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 420 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – วันที่ 4 มกราคม 2564

Share via
Copy link
Powered by Social Snap