เทศบาลตำบลวัดประดู่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 25 เมษายน 2562

เทศบาลตำบลวัดประดู่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
25 เมษายน 2562

              วันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลวัดประดู่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒    โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุม    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap