เทศบาลตำบลวัดประดู่ยินดีต้อนรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าสู่ครอบครัวเทศบาลตำบลวัดประดู่ – นางสาวคณิศร์ณิชา สุขปาน เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ อ.ศีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดงานธุรการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลวัดประดู่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap