เทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 18 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน
18 กุมภาพันธ์ 2563

               วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 ณ อาคารเดชรัตนสังข์ เทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมและรับฟังการบรรยายและกิจกรรม “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ” กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม พร้อมบรรยายทักษะการพัฒนาตนเองสู่สังคมในการทำงานร่วมกัน โดยมีทีมวิทยากร นำโดยอาจารย์ ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap