เป็นประธานเปิดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการนวดแผนไทย แบบราชสำนัก ในวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่เป็นประธานเปิดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการนวดแผนไทย แบบราชสำนัก ในวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ณ กศน.ตำบลวัดประดู่ “ประดู่รวมเป็นหนึ่ง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap