เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap