เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด(ภ.ด.ส.2)พ.ศ.2565(ครั้งที่ 1)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap