โครงการพัฒนานสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 29 สิงหาคม 2562

โครงการพัฒนานสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
29 สิงหาคม 2562

              วันที่ (29 ส.ค.62) นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ (เพชรประดู่) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประดู่ (เสงี่ยม พัฒนามาก) ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจประเมิน ปรับปรุง พัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap