โครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วัดสุนทรนิวาส โดยเจ้าอาวาส พระปลัดวรกิจ วรกิจฺโจ ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษา
โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้าน และผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้เเก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลและนักเรียนในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ ในวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ วัดสุนทรนิวาส

Share via
Copy link
Powered by Social Snap